Deep Draining

Specifická hloubková masáž na svalovém pancíři a charakterové struktuře, kterou do psychoterapie přinesla Gerda Boysen. Deep draning je terapeutický přístup vycházející z biodynamických masáží, je vhodný pro ty, kteří chtějí prohloubit a zintenzivnit svůj psychoterapeutický proces…. Svalový pancíř jsou individuální místa  chronických svalových stažení nebo tkáňových změn korespondujících na psychické rovině s osobnostními charakteristikami daného jedince. Deep Draining využívá rovněž propojení těla a duše, léčivé síly doteku, moudrosti a vnitřní seberegulační síly organismu, respektuje a přizpůsobuje se Vašim aktuálním potřebám a pocitům, podporuje vědomé spojení a integraci tělesného, duševního a duchovního.

Deep Draining působí mnohem cíleněji a hloubkověji na to, co si právě přejete řešit. Při Deep Draining máte možnost se VĚDOMĚ rozhodnout s daným tématem pracovat, věnovat mu svou pozornost a energii, aby se problém mohl transformovat na rovině těla, duše i ducha a přinést změny na všech těchto úrovních.